An illustration of a calendar

Taariikhaha muhiimka ah ee 2023-24

Malmaha Sanad Dugsiyeedka 2023-24. Read More

Wararka

An illustration of a calendar

Taariikhaha muhiimka ah ee 2023-24

Malmaha Sanad Dugsiyeedka 2023-24.
Kids biking into school on School Street at Genesee Hill Elementary

Walk and Bike to School

U lugaynta iyo baaskiil ku imaanshaha dugsiga waa hab madadaalo leh oo lagu sameeyo jimicsi,…

School Board Student Members

In response to student advocacy about the need to uplift and increase BIPOC student voice,…
Lunch sack with apple and water

School Lunch and Breakfast

Quraac da iyo qadada waxa lagusiin doonaa lacag la aan ilma ha xaq u yeesha,…
Two graduates smile for a photo in cap and gown.

Dhammaadka 2021-22 Fariinta ka socota Kormeeraha Guud Jones

Idinkoo mahadsan dhammaantiin iyo rajada wanaagsan ee xagaaga ammaan iyo raaxaysi.

LGBTQ Pride

1-da Jun waxay bilow u tahay bilowga LGBTQ + Bisha soo bandhiga dabaaldega…

Jadwalka